Meet the Dutch

Wie studeren er aan IHE Delft ?

De studenten van IHE Delft komen overwegend uit Azië, Afrika of Latijns Amerika. Zij hebben een academische opleiding gevolgd en meestal enkele jaren werkervaring. De opleiding ‘Master of Science’ die zij in Delft volgen, duurt 18 maanden. Dat betekent dat zij hun familie en vrienden lang moeten missen.

De opleidingen van IHE Delft vragen veel inzet en tijd van de studenten. Zij wonen in gezamenlijke studentenhuisvesting die hen wordt aangeboden via IHE Delft. De studenten hebben intensieve contacten met elkaar, maar komen weinig met de Nederlandse bevolking in aanraking.