Meet the Dutch

Wat verwacht de student van u?

De studenten komen eind oktober in Nederland aan en de meesten blijven voor een periode van 1 jaar. Een kleine groep komt voor 2 jaar. Er is een matching tussen student en Meet the Dutch friend en dan is de bedoeling dat de Dutch Friend het inititatief neemt tot het maken en plannen van een afspraak. Het is altijd er leuk om te kijken waar gemeenschappelijke interesses liggen voor het maken van een vervolgafspraak. Het mooie is dat u ontzorgd bent doordat alles voor de studenten prima geregeld is qua huisvesting, verzekering en regelgeving. Het IHE ondersteunt de student daarin optimaal.